Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy gazociągu średniego ciśnienia z rury PE DN250 w rurociągu ochronnym z rury PE/RC355 oraz linii światłowodowej w rurociągu ochronnym z rury RHDPE 110, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów...

Treść archiwalna

... i budynków jako działka nr: 60/1, obręb 0026 Straszków, jedn. ewid.: 300906_5 Kłodawa

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 09.11.2021 do 09.12.2021
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 09.11.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.11.2021 - 14:23
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.12.2021 - 00:05