Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej – włączenie do drogi wojewódzkiej w Pietrzykowie gmina Pyzdry, działka nr 124, obręb 0710 Pietrzyków Kolonia, jedn. ewid. 303004_5 Pyzdry

Treść archiwalna

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 25.08.2021 do 24.09.2021
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 25.08.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.08.2021 - 10:11
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.09.2021 - 00:05