Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, działki nr 587/4, 588/4, 589/4, 590/3, 594/2, 593/2, 595/2, 596/2, 596/1, 608/1, 594/1, 609/1, 610/1, obręb 0002 Henrykowo, jedn. ewid. 301305_2 Święciechowa

Treść archiwalna

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 30.08.2021 do 30.09.2021
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 30.08.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 30.08.2021 - 10:00
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 01.10.2021 - 00:05