Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci gazowej w m. Lubasz, ul. Chrobrego – Stajkowska, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 182, działka nr 772, obręb 0009 Lubasz, jedn. ewid. 300205_2 Lubasz

Treść archiwalna

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 17.09.2021 do 18.10.2021
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 17.09.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 17.09.2021 - 13:14
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.10.2021 - 00:05