Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 RC dn90 SDR 17,6, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 3429/6, 3429/11, 3407/1, 3448/3, ark. 114, obręb 0001 Krotoszyn...

Treść archiwalna

jedn. ewid.: 301204_4 M. Krotoszyn

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 20.09.2021 do 20.10.2021
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 20.09.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 20.09.2021 - 13:43
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.10.2021 - 00:05