Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Polnej w Wyrzysku, działka nr 153/12, obręb 0001 Miasto Wyrzysk, jedn. ewid. 301908_4 Wyrzysk

Treść archiwalna

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 20.08.2021 do 21.09.2021
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 20.08.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.08.2021 - 14:46
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.09.2021 - 00:05