Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN63 mm w obrębie ul. Roosevelta w Jastrowiu wraz z wykonaniem przyłącza do działki nr 2108, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 2131, ...

Treść archiwalna

... obręb 0001 Jastrowie, jedn. ewid.: 303102_4 Jastrowie

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 22.09.2021 do 22.10.2021
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 22.09.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 22.09.2021 - 10:30
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.10.2021 - 00:05