Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 PE, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 83, obręb 0002 Luboń, jedn. ewid.: 302101_1 Luboń

Treść archiwalna

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 27.08.2021 do 28.09.2021
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 27.08.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 27.08.2021 - 13:25
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.09.2021 - 00:05