Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 145/3, 146/2, 147/2, obręb 0012 Zakrzewo, jedn. ewid.: 302105_2 Dopiewo

Treść archiwalna

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 14.10.2021 do 15.11.2021
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 14.10.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.10.2021 - 07:40
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.11.2021 - 00:05