Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 303, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 213, obręb 0006 Grójec Wielki, jedn. ewid.: ...

Treść archiwalna

... 302902_2 Siedlec

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 09.12.2021 do 10.01.2022
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 09.12.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.12.2021 - 09:04
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.01.2022 - 00:05