Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy linii kablowych nn-0,4kV oraz rozbiórki linii napowietrznej nn-0,4kV, działka nr ewid. 2214/2, obręb 0001 Grodzisk Wlkp., jedn. ewid. 300502_4 Grodzisk Wlkp.

Treść archiwalna

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 17.12.2021 do 17.01.2022
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 17.12.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.12.2021 - 07:05
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.01.2022 - 00:05