Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy gazociągu średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn 63 mm, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 53/1, 51/1, 238/1, 238/3, obręb 0019 Witobel, jedn. ewid.: 302114_5 Stęszew

Treść archiwalna

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 16.07.2021 do 16.08.2021
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 16.07.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 16.07.2021 - 12:01
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.08.2021 - 00:05