Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego budowy sieci gazowej śr/c dn63 PE w Chociczy, dz. 27, obr. 0004 Chocicza, jedn. ewid. 302503_2 Nowe Miasto nad Wartą

Treść archiwalna