Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV oraz rozbiórki sieci napowietrznej nn-0,4 kV działki nr 290/1 i 335, obręb 0001 Borek Wlkp., jedn. ewid. 300401_4 Borek Wlkp. - miasto

Treść archiwalna