Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej z rur PE-100 RC SRD17 DN125x7,4 mm, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewid. 71/1, obręb 0811 Lipnica, jedn. ewid. 302407_5 Szamotuły

Treść archiwalna

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 22.11.2021 do 22.12.2021
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 22.11.2021
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 22.11.2021 - 09:28
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 23.12.2021 - 00:05