Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej ś/c PE dn 63, w pasie drogowym drogi ekspresowej S5, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewid. 763/4, obręb ewid. 0004 Lasocice,...

Treść archiwalna

..., j. ewid. 301305_2 Święciechowa

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 24.02.2021 do 26.03.2021
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 24.02.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 24.02.2021 - 07:59
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.03.2021 - 00:05