Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid. 335/2, obręb 0001 Będlewo, jedn. ewid. 302114_5 Stęszew

Treść archiwalna

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 16.02.2021 do 18.03.2021
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 16.02.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 16.02.2021 - 14:40
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.03.2021 - 00:05