Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN63 mm w obrębie ul. Roosevelta w Jastrowiu, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 2131, obręb 0001 Jastrowie,...

Treść archiwalna

jedn. ewid.: 303102_4 Jastrowie

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 23.11.2021 do 23.12.2021
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 23.11.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 23.11.2021 - 13:17
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 24.12.2021 - 00:05