Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 RC dn90 SDR 17,6, w pasie drogowym drogi krajowej nr 36, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 3429/6, ..

Treść archiwalna

... 3429/11, 3407/1, 3448/3, obręb 0001 Krotoszyn, jedn. ewid.: 301204_4 M. Krotoszyn

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 25.10.2021 do 25.11.2021
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 25.10.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.10.2021 - 13:52
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.11.2021 - 00:05