Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Lubasz, ul. Chrobrego-Stajkowska, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewid. 772, obręb 0009 Lubasz, ...

Treść archiwalna

... jedn. ewid. 300205_2 Lubasz

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 11.10.2021 do 10.11.2021
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 11.10.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.10.2021 - 14:13
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.11.2021 - 00:05