Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn 63 mm, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 306, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 51/1, ...

Treść archiwalna

... 53/1, 238/1, 238/3, obręb 0019 Witobel, jedn. ewid.: 302114_5 Stęszew

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 26.08.2021 do 27.09.2021
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 26.08.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 26.08.2021 - 09:13
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.09.2021 - 00:05