Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 PE w ul. 11 Listopada w Wągrowcu, działki nr ewid.: 2842/3, 2843, obręb 0001 Wągrowiec, jedn. ewid. 302801_1 Wągrowiec

Treść archiwalna

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 23.08.2021 do 22.09.2021
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 23.08.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 23.08.2021 - 14:12
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.09.2021 - 00:05