Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PEdn(Dz)90, odcinek Up-W2, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewid. 247, 176/8, 137, obręb 0012 Kokanin, ...

Treść archiwalna

...  jedn. ewid. 300711_2 Żelazków

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 09.07.2021 do 09.08.2021
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 09.07.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.07.2021 - 13:13
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.08.2021 - 00:05