Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci energetycznej nn-0,4kV i rozbiórki linii napowietrznej nn-0,4kV, działki nr ewid. 370/2 i 370/3, obręb 0009 Wielka Wieś, jedn. ewid. 302103_5 Buk

Treść archiwalna

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 14.12.2021 do 14.01.2022
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 14.12.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.12.2021 - 13:50
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.01.2022 - 00:05