Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV w m. Siedlec do zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych, działka nr 349, obręb 0019 Siedlec, jedn. ewid. 302902_2 Siedlec

Treść archiwalna

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 12.10.2021 do 12.11.2021
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 12.10.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 12.10.2021 - 13:05
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.11.2021 - 00:05