Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Patrzyków działka nr ewid. 55, obręb 0021 Patrzyków, jedn. ewid. 301005_2 Kramsk

Treść archiwalna

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 16.12.2020 do 15.01.2021
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 16.12.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 16.12.2020 - 12:47
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.01.2021 - 00:05