Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinków rozdzielczej sieci wodociągowej w Ptuszy, działki nr ewid.: 52/1, 123/1, obręb 0058 Ptusza, jedn. ewid. 303106_2 Tarnówka

Treść archiwalna

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 29.10.2021 do 29.11.2021
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 29.10.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 29.10.2021 - 08:02
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.11.2021 - 00:05