Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 PE, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 430, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 83, ark. 15,...

Treść archiwalna

obręb 0002 Luboń, jedn. ewid.: 302101_1 Luboń

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 13.09.2021 do 13.10.2021
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 13.09.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 13.09.2021 - 13:43
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.10.2021 - 00:05