Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łaszczyn, w pasie drogowym drogi krajowej nr 36b, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: ...

Treść archiwalna

... 268/4, 268/5, 268/6, 268/7, 268/8, obręb 0007 Łaszczyn, jedn. ewid.: 302205_5 Rawicz

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 30.06.2021 do 30.07.2021
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 30.06.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 30.06.2021 - 13:15
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.07.2021 - 00:05