Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy linii kablowej zasilającej oświetlenie drogowe na ul. Łąkowej w Chrzypsku Wielkim, działka nr 104/8, obręb 0306 Chrzypsko Wielkie, jedn. ewid. 301401_2 Chrzypsko Wielkie

Treść archiwalna

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 10.09.2021 do 11.10.2021
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 10.09.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 10.09.2021 - 14:21
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.10.2021 - 00:05