Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy linii kablowej działka nr ewid. 17, obręb 0027 Rożnowo, jedn. ewid. 301601_5 Oborniki oraz działka nr ewid. 136, obręb 0012 Kowanówko, jedn. ewid. 301601_5 Oborniki

Treść archiwalna