Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy i przebudowy linii kablowych nn 0,4 kV oraz przyłącza nn 0,4 kV ul. Kujańska w Złotowie, działki nr 29/1, 65/2, obręb 0090 Złotów, jedn. ewid. 303101_1 Złotów Miasto

Treść archiwalna

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 26.08.2021 do 27.09.2021
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 26.08.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 26.08.2021 - 09:56
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.09.2021 - 00:05