Iinformacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, w pasie drogi wojewódzkiej nr 187, w Urbanie gmina Oborniki, działka nr 39, obręb 0034 Urbanie, jedn. ewid. 301601_5 Gmina

Treść archiwalna

Zgłoszenie publikowane w terminie: 
od 07.01.2021 do 08.02.2021
Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 07.01.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.01.2021 - 11:33
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.02.2021 - 00:05