Zarządzenie nr 646 /17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu