Zarządzenie nr 620/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane ...