Zarządzenie nr 587/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Wojewody Wielkopolskiego z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"