Zarządzenie nr 584/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia