Zarządzenie nr 510/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody ...