Zarządzenie Nr 505/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Urzędowi Miasta i Gminy Kórnik wykonywania określonych zadań Urzędu Miejskiego w Mosinie

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 05.11.2020
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.11.2020 - 10:13