Zarządzenie Nr 482/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Urzędowi Miejskiemu Gminy Rawicz wykonywania określonych zadań Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie