Zarządzenie nr 455/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2011 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu