Zarządzenie nr 402/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu