Zarządzenie nr 292/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie funkcjonowania Punktu Potwierdzającego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu