Kontrole prowadzone przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - kontrole w zakresie ratownictwa medycznego

Informacja o kontrolach w zakresie ratownictwa medycznego zrealizowanych w 2007 roku

Lp. Nazwa kontrolowanej jednostki Przedmiot kontroli Termin kontroli Okres
objęty kontrolą
Materiał
z kontroli
1 SPZZOZ w Czarnkowie

Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

3-5.10.2007 r. 2007 Protokół kontroli
- pobierz plik pdf
2 Szpital Powiatowy w Trzciance Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego 9-12.10.2007 r. 2007 Protokół kontroli
- pobierz plik pdf
3 SPZOZ we Wrześni Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego 23-26.10.2007 r. 2007 Protokół kontroli
- pobierz plik pdf
4 SPZOZ w Szamotułach Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego 6-9.11.2007 r. 2007 Protokół kontroli
- pobierz plik pdf

 

Autor: ---
Data utworzenia: 14.11.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 19:48