Kontrole prowadzone przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim w 2007 roku