Kontrole prowadzone przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim w 2010 roku

Treść archiwalna

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Okres objęty kontrolą Termin kontroli
1 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie (Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów) - organizacja i działanie Zespołu,
- kwalifikacje kadry,
- prawidłowość i ednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.
- kontrola orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
od 01.01.2009 r. do dnia kontroli 16.02-17.03 2010 r.
2 Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile (al. Wojska Polskiego 49b, 64-920 Piła) - organizacja i działanie Zespołu,
- kwalifikacje kadry,
- prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności
- kontrola orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi  dokumentami lub przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
od 01.01.2009  r. do dnia kontroli 03-31.03.2010 r.
3 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży (ul. Wiosny Ludów 14 a, 64-800 Chodzież) - organizacja i działanie Zespołu,
- kwalifikacje kadry,
- prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów,   standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.
- kontrola orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi  dokumentami lub przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
od 01.01.2009 r.
do dnia kontroli
03-31.03.2010 r.
4 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie – ziemski (Plac Kościuszki 4b, 64-100 Leszno) - organizacja i działanie Zespołu,
- kwalifikacje kadry,
- prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.
- kontrola orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 
od 01.01.2009 r. do dnia kontroli  11.05-25.06 2010 r.
5 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie (ul. Kościelna 5a, 63-800 Kościan) - organizacja i działanie Zespołu,
- kwalifikacje kadry,
- prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.
- kontrola orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 
od 01.01.2009 r. do dnia kontroli 11.05-25.06 2010 r.
6 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu (ul. Kcyńska48, 62-100 Wągrowiec) - organizacja i działanie Zespołu,
- kwalifikacje kadry,
- prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.
- kontrola orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 
od 01.01.2009 r.
do dnia kontroli 
25.05-30.06.2010 r.
7. Powiatowy Zespół
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w Grodzisku Wlkp.
(ul. Mossego 14, 62-065 Grodzisk Wlkp.)
- organizacja i działanie 
  Zespołu,
- kwalifikacje kadry,
- prawidłowość i jednolitość  
  stosowania przepisów,  
  standardów i procedur
  postępowania w sprawach 
  dotyczących orzekania o
  niepełnosprawności i o
  stopniu niepełnosprawności.
- kontrola orzeczeń co do ich 
  zgodności z zebranymi 
  dokumentami lub przepisami
  dotyczącymi orzekania o
  niepełnosprawności lub
  stopniu niepełnosprawności
od 01.01.2009  r.
do dnia kontroli
9.09-21.10 2010 r.
8. Powiatowy Zespół
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w Wolsztynie
(ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn)
    64-200 Wolsztyn
- organizacja i działanie 
  Zespołu,
- kwalifikacje kadry,
- prawidłowość i jednolitość  
  stosowania przepisów,  
  standardów i procedur
  postępowania w sprawach 
  dotyczących orzekania o
  niepełnosprawności i o
  stopniu niepełnosprawności.
- kontrola orzeczeń co do ich 
  zgodności z zebranymi 
  dokumentami lub przepisami
  dotyczącymi orzekania o
  niepełnosprawności lub
  stopniu niepełnosprawności
od 01.01.2009  r.
do dnia kontroli
9.09-21.10 2010 r.
9. Powiatowy Zespół
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w Nowym Tomyślu
(ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl)
- organizacja i działanie 
  Zespołu,
- kwalifikacje kadry,
- prawidłowość i jednolitość  
  stosowania przepisów,  
  standardów i procedur
  postępowania w sprawach 
  dotyczących orzekania o
  niepełnosprawności i o
  stopniu niepełnosprawności.
- kontrola orzeczeń co do ich 
  zgodności z zebranymi 
  dokumentami lub przepisami
  dotyczącymi orzekania o
  niepełnosprawności lub
  stopniu niepełnosprawności
od 01.01.2009  r.
do dnia kontroli
30.09-05.11.2010 r.
10. Powiatowy Zespół
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w Kaliszu
(ul. Staszica 47a, 62-800 Kalisz)
- organizacja i działanie 
  Zespołu,
- kwalifikacje kadry,
- prawidłowość i jednolitość  
  stosowania przepisów,  
  standardów i procedur
  postępowania w sprawach 
  dotyczących orzekania o
  niepełnosprawności i o
  stopniu niepełnosprawności.
- kontrola orzeczeń co do ich 
  zgodności z zebranymi 
  dokumentami lub przepisami
  dotyczącymi orzekania o
  niepełnosprawności lub
  stopniu niepełnosprawności
od 01.01.2009  r.
do dnia kontroli
10.11-14.12.2010 r.
11. Powiatowy Zespół
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w Pleszewie
(ul. Kazimierza Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew)
- organizacja i działanie 
  Zespołu,
- kwalifikacje kadry,
- prawidłowość i jednolitość  
  stosowania przepisów,  
  standardów i procedur
  postępowania w sprawach 
  dotyczących orzekania o
  niepełnosprawności i o
  stopniu niepełnosprawności.
- kontrola orzeczeń co do ich 
  zgodności z zebranymi 
  dokumentami lub przepisami
  dotyczącymi orzekania o
  niepełnosprawności lub
  stopniu niepełnosprawności
od 01.01.2009  r.
do dnia kontroli
10.11-14.12.2010 r.
12. Powiatowy Zespół
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w Rawiczu
(ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz)
- organizacja i działanie 
  Zespołu,
- kwalifikacje kadry,
- prawidłowość i jednolitość  
  stosowania przepisów,  
  standardów i procedur
  postępowania w sprawach 
  dotyczących orzekania o
  niepełnosprawności i o
  stopniu niepełnosprawności.
- kontrola orzeczeń co do ich 
  zgodności z zebranymi 
  dokumentami lub przepisami
  dotyczącymi orzekania o
  niepełnosprawności lub
  stopniu niepełnosprawności
od 01.01.2009  r.
do dnia kontroli
15.11-21.12.2010 r.

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań

Sporządził: Bartosz Kamiński,
Starszy specjalista
Wojewódzki Zespół

Autor: Bartosz Kamiński
Data utworzenia: 29.03.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.05.2015 - 09:37