Kontrole prowadzone przez Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną i Kartograficzną