Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2018 roku, cz. 1. [poz. 1-100]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 01.01.2018 r.

 
Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
1. prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania, zgodność orzeczeń z zebranymi dokument i przepisami, organizacja i sposób pracy Zespołu, kwalifikacje kadry
wystąpienie pokontrolne, zaktualizowano 12 grudnia 2018 r.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnści w Koninie 2018-01-12 - 2018-02-09 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
2. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 10.04.2018 r.]
Urząd Gminy w Miedzichowie 2018-01-18 - 2018-01-19 Wydział Infrastrukturyi Rolnictwa
3. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry
[zalecenia pokontrolne, opublikowane 09.05.2018 r.]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubowie 62-260 Łubowo 1 2018-01-17 - 2018-02-07 Wydział Polityki Społecznej
4. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
[notatka z kontroli, opublikowana 17 maja 2018 r.]
placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku ul. Libelta 6a, 62-200 Gniezno  2018-01-18 - 2018-01-31 Wydział Polityki Społecznej
5. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 10.04.2018 r.]
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo 2018-01-23 - 2018-01-26 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
6. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej
zalecenia pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.
GABINET STOMATOLOGICZNY ANDRZEJ I KAJA SZWARCZYŃSCY S.C., ul. Sieradzka 8B, 60-163 Poznań 2018-01-24 - 2018-02-09 Wydział Zdrowia
7. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej
sprawozdanie z kontroli, opublikowane 16 października 2018 r.
WILLA ARKADIA; APARTAMENTY ELITE SŁAWA OSIECKA, ul. Spławie 48, 61-312 Poznań 2018-01-25 - 2018-02-10 Wydział Zdrowia
8. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej
protokół z kontroli, opublikowane 16 października 2018 r.
Poznańskie Centrum Diagnostyki Obrazowej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Mieszka I 20D/1, 60-650 Poznań 2018-01-25 - 2018-02-09 Wydział Zdrowia
9. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej
zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.
APTEKA ZDROWIE Anna Orzechowska, ul. Kolejowa 12, 63-800 Gostyń 2018-01-25 - 2018-02-07 Wydział Zdrowia
10. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej
zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.
LOGOS - ANNA DOLIŃSKA ul. Dąbrowszczaków 15/16 62-020 Swarzędz 2018-01-25 - 2018-02-09 Wydział Zdrowia
11. realizacja zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 27 czerwca 2018 r.]
Wojewódzki Urząd Pracy Poznań ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań 2018-01-24 - 2018-02-02 Wydział Polityki Społecznej
12. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Stomatologia Maciej Wałkowski, ul. Paderewskiego 18, 64-800 Chodzież 2018-01-29 - 2018-02-16 Wydział Zdrowia
13. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej
zalecenia pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.
INDYWIDUALANA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA KATARZYNA JAGIEŁKA-FLASZEWSKA, ul. Akacjowa 18, 64-720 Lubasz 2018-01-30 - 2018-02-14 Wydział Zdrowia
14. prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej
[protokół kontroli, opublikowane 5.04.2018 r.]
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowo 2018-02-01 - 2018-02-14 Wydział Polityki Społecznej
15. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Centrum Stomatologiczne Maciej Leja, ul. W. Reymonta 5, 63-800 Gostyń 2018-01-29 - 2018-02-09 Wydział Zdrowia
16. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz realizacji opieki nad matką i dzieckiem
zalecenia pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.
Centrum Medyczne Osieczna, Anna Marcin Brzostowscy, Jolanta Jabłońska-Lisiecka Spółka Cywilna: Rynek 5, 64-113 Osieczna 2018-01-29 - 2018-02-16 Wydział Zdrowia
17. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 30 sierpnia 2018 r.
Urząd Miasta Poznania 2018-01-29 - 2018-02-09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
18. prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej
zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 sierpnia 2018 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach 2018-01-29 - 2018-02-28 Wydział Polityki Społecznej
19. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz diagnostyki laboratoryjnej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
ELŻBIETA KAŁUŻNA, os. Czecha 85/3, 61-289 Poznań 2018-01-25 - 2018-02-09 Wydział Zdrowia
20. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej
zalecenia pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.
CARITAS ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ, Ostrów Tumski 2, 61-120 Poznań 2018-01-25 - 2018-02-08 Wydział Zdrowia
21. ocena zapewnienia udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach
zalecenia pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.
Atransmed Sp. z o.o., os. B. Śmiałego 23/34, 60-682 Poznań 2018-01-26 - 2018-02-09 Wydział Zdrowia
22. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej
[sprawozdanie z kontroli, opublikowano 26 listopada 2018 r.]
trADENT S.C., ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl 2018-02-01 - 2018-02-16 Wydział Zdrowia
23. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej
[sprawozdanie z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Zakład Opieki Zdrowotnej i Fizjoterapii Izabela Ujazdowska, ul. Główna 10\A, 62-513 Brzeźno 2018-02-01 - 2018-02-15 Wydział Zdrowia
24. ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej
zalecenia pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.
Centrum Medyczne Rehclinic Wendt Karolina, ul. Kościelna 16, 62-561 Ślesin 2018-02-01 - 2018-02-15 Wydział Zdrowia
25. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry
[zalecenia pokontrolne, opublikowane 20.04.2018 r.]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku 2018-02-08 - 2018-02-19 Wydział Polityki Społecznej
26. ocena prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej Gminie Gniezno z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 25 czerwca 2018 r.]
Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno 2018-02-05 - 2018-02-23 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
27. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym
zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.
SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI SP. ZO.O. ul. Słowackiego 2 62-300 Września 2018-02-01 - 2018-02-22 Wydział Zdrowia
28. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym
zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.
JMM Mariusz Lewandowski, os. J. III Sobieskiego 37/21, 60-688 Poznań 2018-02-06 - 2018-02-20 Wydział Zdrowia
29. Wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71 035 Cmentarze
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 10.04.2018 r.]
Urząd Miasta Poznania 2018-02-05 - 2018-02-23 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
30. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Patrycja Cichoń-Zielińska - tłumacz przysięgły, os. Orła Białego 76/116, 61-251 Poznań 2018-02-08 - 2018-03-08 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
31. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Urszula Brzeżańska - tłumacz przysięgły, os. Rusa 53/28, 61-245 Poznań 2018-02-08 - 2018-03-08 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
32. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli, opublikowane 5.03.2018 r.]
Stanisław Boral -
tłumacz przysięgły,
ul. Dolna Wilda 48/17,
61-552 Poznań
2018-02-12 - 2018-03-12 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
33. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli, opublikowane 5.03.2018 r.]
Leszek Bialic -
tłumacz przysięgły,
ul. Moniuszki 6,
64-400 Międzychód
2018-02-14 - 2018-03-14 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
34. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli, opublikowane 5.03.2018 r.]
Marlena Bielak -
tłumacz przysięgły,
ul. Słowiańska 3,
64-920 Piła
2018-02-16 - 2018-03-16 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
35. prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania, zgodność orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami, organizacja i sposób pracy Zespołu, kwalifikacje kadry
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 25 września 2018 r.
Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
w Ostrowie Wielkopolskim
2018-02-09 - 2018-03-08 Wojewódzki Zespół
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w Województwie Wielkopolskim
36. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne, cz. I, opublikowane 27 czerwca 2018 r.]
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Negeb
ul. Lipowa 27/2
64-500 Szamotuły
2018-02-07 - 2018-03-07 Wydział Polityki Społecznej
37. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne, cz. I, opublikowane 27 czerwca 2018 r.]
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Sychem
ul. Lipowa 27/3
64-500 Szamotuły
2018-02-07 - 2018-03-07 Wydział Polityki Społecznej
38. realizacja świadczeń rodzinnych
[sprawozdanie z kontroli, opublikowane 28.02.2018]]
Urząd Miejski w Śremie 2018-02-13 - 2018-02-28 Wydział Polityki Społecznej
39. przygotowanie się instytucji rządowych do wdrożenia rozporządzenia
Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 25 czerwca 2018 r.]
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu
2018-02-14 - 2018-02-28
przedłużona do 2018-03-09
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
40. formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
MYSTERION Sp. z o. o., Poznań, ul. Za Bramką 5A 2018-02-19 - 2018-03-12 Wydział Zdrowia
41. formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.
MACIEJ NOWAK LABORATORIUM PROTETYCZNE DENTPRESS os. Czecha 78, Poznań 2018-02-20 - 2018-03-06 Wydział Zdrowia
42. formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.
FIRMA - JACEK WIERZBICKI,
ul. Północna 30,
62-022 Rogalinek
2018-02-20 - 2018-03-16 Wydział Zdrowia
43. formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.
GABINETY
SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul.Tysiąclecia 20A
Swarzędz
2018-02-20 - 2018-03-06
przedłużona do 2018-03-14
Wydział Zdrowia
44. formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.
Edyta Witczak,
ul. Olchowa 3,
62-571 Stare Miasto
2018-02-22 - 2018-03-07 Wydział Zdrowia
45. formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Centrum Terapii
i Rehabilitacji REHA-SENS Anna Jacuńska,
ul. Wojska Polskiego 7,
64-761 Krzyż Wlkp.
2018-02-23 - 2018-03-09 Wydział Zdrowia
46. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym
zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego
ul. Słowiańska 78
61-654 Poznań
2018-02-20 - 2018-03-09 Wydział Zdrowia
47. formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. MED.
VIOLETTA BALICKA,
ul. Olsztyńska 62,
63-400 Ostrów Wielkopolski
2018-02-20 - 2018-03-06
przedłużona do 2018-03-20
Wydział Zdrowia
48. formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
 
KOZAK AGNIESZKA PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY,
ul. Harcerska 10,
62-530 Kazimierz Biskupi
2018-02-26 - 2018-03-09 Wydział Zdrowia
49. formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.
CENTRUM MEDYCZNE VERITAS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Ojca Maksymiliana Kolbe 12 C, 64-920 Piła
2018-02-26 - 2018-03-09 Wydział Zdrowia
50. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 27 marca 2019 r.
Starostwo Powiatowe
w Czarnkowie
2018-02-20 - 2018-02-28 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
51. organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne, opublikowane 15.05.2018 r.]
Dom Pomocy Społecznej
w Osieku
2018-02-26 - 2018-03-16 Wydział Polityki Społecznej
52. realizacja świadczeń wychowawczych (ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)
[sprawozdanie z kontroli, opublikowane 11.05.2018 r.]
Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2,
64-610 Rogoźno
2018-02-21 - 2018-03-09 Wydział Polityki Społecznej
53. formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.
RR CONSULTING RADOMIR RODZIEWICZ; PORADNIA PRAXIS,
ul. Litewska 18/2,
60-215 Poznań
2018-02-23 - 2018-03-14 Wydział Zdrowia
54. formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 14 stycznia 2019 r.]
ꞌGABINET LOGOPEDYCZNY
ALICJA ROMINIECKA-STECꞌ
ul. W. Jagiełły 18
62-010 Pobiedziska
2018-02-26 - 2018-03-09 Wydział Zdrowia
55. formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.
CENTRUM PODOLOGICZNO-REHABILITACYJNE SYLWIA PISKORZ,
ul. Kasztanowa 5,
Siedlec
2018-02-26 - 2018-03-14 Wydział Zdrowia
56. realizacja świadczeń wychowawczych (ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)
[sprawozdanie z kontroli, opublikowane 11.05.2018 r.]
Urząd Miejski w Zbąszyniu ul. por. Żwirki 1,
64-360 Zbąszyń
2018-03-02 - 2018-03-16 Wydział Polityki Społecznej
57. prawidłowość prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli, opublikowane 22.03.2018 r.]
Zenon Brzozowski - tłumacz przysięgły,
ul. Emilii Plater 7,
62-600 Koło
2018-03-06 - 2018-04-06 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
58. prawidłowość prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego Edward Brzęczek - tłumacz przysięgły,
ul. Malczewskiego 10,
62-510 Konin

2018-03-07 - 2018-04-07
odstąpiono
od kontroli

Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
59. prawidłowość prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego Monika Bobrowska-Weichert - tłumacz przysięgły,
ul. Róża 39,
62-400 Słupca
2018-03-08 - 2018-04-08
przedłużona do 2018-06-08
odstąpiono od kontroli
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
60. prawidłowość prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli, opublikowane 22.03.2018 r.]
Elżbieta Celka - tłumacz przysięgły,
os. Szarych Szeregów 3/3, 63-700 Krotoszyn
2018-03-09 - 2018-04-09 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
61. prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne, opublikowane 20.04.2018 r.]
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowych Skalmierzycach
2018-03-07 - 2018-03-21 Wydział Polityki Społecznej
62. prawidłowość wydawania orzeczeń dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kwalifikacje kadry oraz organizacja pracy Zespołu
wystąpienie pokontrolne, aktualizacja 23 grudnia 2019 r.
Powiatowy Zespół
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w Ostrzeszowie
2018-03-08 - 2018-05-11 Wojewódzki Zespół
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w Województwie Wielkopolskim
63. prawidłowość wydawania orzeczeń dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kwalifikacje kadry oraz organizacja pracy Zespołu
wystąpienie pokontrolne, aktualizacja 23 grudnia 2019 r.
Powiatowy Zespół
ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w Kępnie
2018-03-08 - 2018-05-11 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
64. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania
z zakresu ustawy o pomocy społecznej
[upoważnienie anulowano]
Zespół Domów Pomocy Społecznej  w Wieleniu

2018-03-12 - 2018-03-30
 

Wydział Polityki Społecznej
65. ocena prawidłowości wykonania zadania dotyczącego „Utworzenia i wyposażenia placówki Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015 – 2020
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 29 czerwca 2018 r.]
Urząd Miejski w Kole,
ul. Stary Rynek 1,
62-600 Koło
2018-03-07 - 2018-03-14 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
66. realizacja zadania polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 sierpnia 2018 r.
Dom Pomocy
Maktańskiej-Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Dworcowa 16,
62-041 Puszczykowo
2018-03-09 - 2018-03-29 Wydział Polityki Społecznej
67. spełnianie wymagań określonych w ustawie o państwowym ratownictwie medycznym
zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.
Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. 2018-03-07 - 2018-03-14 Wydział Zdrowia
68. formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH - SPÓŁKA CYWILNA
WIESŁAWA PORAWSKA,
ŁUKASZ PORAWSKI,
ul. Śniadeckich 7/2,
Poznań
2018-03-12 - 2018-03-23 Wydział Zdrowia
69. formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
SZOZ NOWAMED NOWAK
SPÓŁKA JAWNA,
ul. Kasztanowa 16,
63-200 Jarocin
2018-03-13 - 2018-03-27 Wydział Zdrowia
70. formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
ZIEMSCY
SPÓŁKA JAWNA,
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 20B,
62-400 Słupca
2018-03-14 - 2018-03-27 Wydział Zdrowia
71. ocena prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych Gminie Jaraczewo z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, polegających na Remoncie drogi gminnej nr 611066P (ul. Ogrodowa w Jaraczewie) na odcinku od km 0+500 do 0+590 uszkodzonej w wyniku nawałnicy w dniu
11 sierpnia 2017 r. i Wymianie pokrycia dachowego oraz naprawie konstrukcji drewnianej na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie uszkodzonego w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r.
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 19 czerwca 2018 r.]
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo 2018-03-12 - 2018-03-28 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
72. przygotowanie się instytucji rządowych do wdrożenia rozporządzenia UE o ochronie danych sobowych
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 25 czerwca 2018 r.]
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Poznaniu
2018-03-14 - 2018-03-28 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
73. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi właśność Skarbu Państwa oraz wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 23 listopada 2018 r]
Starostwo Powiatowe
w Śremie
2018-03-14 - 2018-05-14 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
74. formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
CARDIO MONTE KRZYSZTOF KRZYMINIEWSKI,
os. Wichrowe Wzgórze 14/105,
61-676 Poznań
2018-03-08 - 2018-03-23 Wydział Zdrowia
75. formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA FLOSMED,
ul. A. Kordeckiego 22,
60-144 Poznań
2018-03-12 - 2018-03-30 Wydział Zdrowia
76. formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.
ROTH MEDICA
Sp. z o.o.
ul. Niecała 1,
60-805 Poznań
2018-03-12 - 2018-03-23 Wydział Zdrowia
77. ocena realizacji wybranych zadań organizatora pieczy zastępczej wynikających z ww. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz kwalifikacji kadry realizującej ww. zadania
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 22 czerwca 2018 r.]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Lesznie,
Plac Kościuszki 4B,
64-100 Leszno
2018-03-09 - 2018-04-13 Wydział Polityki Społecznej
78. formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 października 2018 r.
VITAIMMUN
SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Czechosłowacka 103
61-425 Poznań
2018-03-12 - 2018-03-30 Wydział Zdrowia
79. formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
notatka z kontroli, opublikowano 16 października 2018 r.
MAGO spółka cywilna Magdalena Balicka-Tryba Małgorzata Marasz,
pl. Wolności 6,
89-320 Wysoka
2018-03-14 - 2018-03-31 Wydział Zdrowia
80 Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
REHMEDICA MARCIN BOGUSŁAWSKI,
ul. Rzemieślnicza 2,
64-920 Piła
2018-03-16 - 2018-03-30 Wydział Zdrowia
81 Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawa o pomocy społecznej
zalecenia pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.
Zespół Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu
ul. Staszica 2
64-730 Wieleń
2018-03-12 - 2018-03-30 Wydział Polityki Społecznej
82 Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
sprawozdanie z kontroli, opublikowano 16 października 2018 r.
ALBERT
Albert Stanisławski
ul. Topolowa 16A,
62-571 Stare Miasto
2018-03-19 - 2018-03-30 Wydział Zdrowia
83 Wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71 035 Cmentarze
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 25.04.2018 r.]
Urząd Miejski Pniewy 2018-03-20 - 2018-03-26 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
84 Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności
z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 18 maja 2018 r.]
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza
typu rodzinnego nr 1
w Poznaniu
Agrafka
os. Rusa 100/2
61-245 Poznań
2018-03-19 - 2018-03-31 Wydział Polityki Społecznej
85 Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.
FUNDACJA MEDYCYNA I SZTUKA,
ul. Mostowa 31/1,
61-814 Poznań
2018-03-19 - 2018-03-30 Wydział Zdrowia
86 Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
zalecenia pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.
ESTETIQ Spółka z o.o.
ul. Towarowa 41,
61-869 Poznań
2018-03-21 - 2018-03-30 Wydział Zdrowia
87 Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa, w tym ocena prowadzonej dokumentacji medycznej
zalecenia pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.
RR CONSULTING RADOMIR RODZIEWICZ; PORADNIA PRAXIS,
ul. Litewska 18/2,
60-215 Poznań
2018-03-15 - 2018-03-30 Wydział Zdrowia
88 Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
HELSE CLINIC
Sp. z o.o.,
Sp. komandytowa,  
ul. Święty Marcin 11,
61-803 Poznań
2018-03-19 - 2018-03-30 Wydział Zdrowia
89 Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 12 grudnia 2018 r.]
A - PAT Spółka z o.o.,
ul. Długa 4/28-29,
61-848 Poznań
2018-03-19 - 2018-03-30 Wydział Zdrowia
90 Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
DOROTA ŁUKASZYK PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
ul. T. Działyńskiego 38
62-020 Swarzędz
2018-03-21 - 2018-04-06 Wydział Zdrowia
91 Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy
w rodzinie
[zalecenia pokontrolne, opublikowane 16.05.2018 r.]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kościanie
ul. Gostyńska 38
64-000 Kościan
2018-03-19 - 2018-03-23 Wydział Polityki Społecznej
92 Prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 15.05.2018 r.]
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu
ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec
2018-03-21 - 2018-03-30 Wydział Polityki Społecznej
93 Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Aleksandra Wyszomirska,
Karolina Wyszomirska s.c.
ALKAMED,
ul. gen. Z. Berlinga 20B, 62-400 Słupca
2018-03-22 - 2018-04-05 Wydział Zdrowia
94 Prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej
zalecenia pokontrolne, opublikowano 22 sierpnia 2018 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Trzemesznie
2018-03-22 - 2018-04-20 Wydział Polityki Społecznej
95 Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
[notatka służbowa, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ
W KACZORACH WIESŁAWA KROTOSZYŃSKA BOGDAN KROTOSZYŃSKI SPÓŁKA CYWILNA,  
ul. Pilska 2,
64-810 Kaczory
2018-03-19 - 2018-04-10 Wydział Zdrowia
96 Prawidłowość wykorzystania dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zasiłki celowe
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 25 września 2018 r.
Urząd Miasta i Gminy Września
ul. Ratuszowa 1,
62-300 Września
2018-03-20 - 2018-04-06 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
97 Prawidłowość prowadzonych postępowań w zakresie realizacji ustawy
o świadczeniach rodzinnych  i ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
[sprawozdanie z kontroli, opublikowano 30 maja 2018 r.]
Urząd Miejski w Okonku 2018-03-21 - 2018-04-13 Wydział Polityki Społecznej
98 Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa, w tym ocena prowadzonej dokumentacji medycznej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
ESTETIQ -
KONRAD PRZYGOCKI,  
ul. Towarowa 41/207,
61-869 Poznań
2018-03-21 - 2018-03-30 Wydział Zdrowia
99 Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa, w tym ocena prowadzonej dokumentacji medycznej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
ROTH MEDICA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 60-805 Poznań,
Niecała 1/5
2018-03-23 - 2018-04-13 Wydział Zdrowia
100 Prawidłowość prowadzonych postępowań w zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych
[sprawozdanie z kontroli, opublikowane 20.04.2018 r.]
Urząd Gminy w Kotlinie 2018-03-23 - 2018-03-30 Wydział Polityki Społecznej

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Izabela Judek
Data utworzenia: 19.01.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.12.2019 - 07:58