Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2014 roku, cz. 8. [poz. 701-799]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 31.12.2014 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
701. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
GAJA Poradnie Lekarskie Maciej Wiza, os. Orła Białego 103, 61-251 Poznań 2014-11-20 - 2014-12-12 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
702. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Sp. c. Lilia Król - Wójtowicz, Maria Charzewska - Tyczka, Przychodnia lekarza Rodzinnego, ul. Młodzieżowa 2, 62-002 Suchy Las 2014-11-20 - 2014-11-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
703. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o., ul. Włodkowica 26A, Poznań, NZOZ Centrum Terapii Słuchu, ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań 2014-11-24 - 2014-12-24 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
704. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Michał Ślisiński, ul. Leśna 2, 62-070 Dopiewo, Centrum Rehabilitacji Leczniczej REHAPRO, os. Kalinowe 14c, 62-090 Rokietnica 2014-11-17 - 2014-12-12 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
705. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Danuta Pinczyńska - Mańczak, ul. Szpitalna 2a, 64-600 Oborniki, Specjalistyczne Gabinety Lekarskie 2014-11-28 - 2014-12-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
706. Ocena realizacji stażu podyp. lekarzy oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków określonych w art. 15, ust. 5, pkt 6 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
[zalecenia pokontrolne]
Szpital Specjalistyczny w Pile im/ Stanisława Staszica, ul. L. Rydygiera 1, 64-920 Piła 2014-11-18 - 2014-11-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
707. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Centrum Stomatologii Candeo Wiesław Hędzelek, Jolanta Marciniecka - Hędzelek, ul. Bednarska 6, 60-571 Poznań 2014-11-17 - 2014-12-10 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
708. kontrola systemów informatycznych i rejestrów publicznych Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu 2014-11-21 - 2014-11-21 Biuro Obsługi i Informatyki
709. uprawnienia, obowiązki i wymogi wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
[wystąpienie pokontrolne]
Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja", ul. Robotnicza 4-6/19, 62-800 Kalisz 2014-11-20 - 2014-12-03 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
710. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Dom Dziecka w Zakrzewie, ul. Towarowa 7, 77-424 Zakrzewo 2014-11-19 - 2014-11-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
711. realizacja zaleceń pokontrolnych Dom Pomocy Społecznej w Psarskim, ul. Owocowa 8, 63-100 Śrem 2014-11-27 - 2014-12-12 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
712. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego i powszechny obowiązek obrony
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin 2014-11-21 - 2014-11-21 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
713. prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania, zgodność orzeczeń z zebranymi dokument i przepisami, organizacja i sposób pracy Zespołu, kwalifikacje kadry
[wystąpienie pokontrolne]
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o NIepełnosprawności w Grodzisku Wlkp.  2014-11-21 - 2014-12-31 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
714. realizacja zaleceń pokontrolnych w obszarze gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi właśność skarbu państwa
[wystąpienie pokontrolne]
Strostwo Powiatowe w Gnieźnie  2014-11-25 - 2014-12-23 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
715. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry MIejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Wiatraki 13, 62-730 Dobra 2014-11-25 - 2014-12-17 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
716. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów 2014-11-26 - 2014-12-30 Wydział Finansów i Budżetu
717. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski w Dobrej, pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra 2014-11-25 - 2014-12-22 Wydział Finansów i Budżetu
718. prawidłowość działania urządzeń rejestrujących przebieg imprezy masowej Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, ul. 17 Stycznia 68 64-100 Leszno 2014-11-20 - 2014-11-20 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
719. powszechny obowiązek obrony i kwalifikacja wojskowa oraz wykorzystanie i rożliczenie środków publicznych 
Informacja o odstąpieniu od kontroli
Urząd Miasta Poznania,  2014-11-25 - 2014-12-19 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców/ Wydział Finansów i Budżetu
720. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
[protokół kontroli]
MEBLE A-Z, ul. Boszkowska 9, 64-234 Przemęt 2014-11-24 - 2014-11-25 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
721. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
[protokół kontroli]
Łabińscy Sp. j. ul. Zdrojowa 9, 64-234 Przemęt 2014-11-26 - 2014-11-27 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
722. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
[protokół kontroli]
Zpch MARAS Zakład Produkcyjno - Handlowy, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo 2014-11-28 - 2014-12-01 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
723. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo 2014-11-24 - 2014-12-24 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
724. działalność tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Rajmund Plawgo 2014-11-20 - 2014-11-20 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
725. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Ujska 47, 64-800 Chodzież 2014-12-01 - 2014-12-12 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
726. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Korczaka 5, 64-100 Leszno 2014-11-27 - 2014-12-18 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
727. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Spolecznej w Międzychodzie, ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód 2014-12-01 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
728. przyjmowanie, weryfikacja i termin. przesyłania wniosków CEIDG-1 do Centralnej Ewid. i Informacji o Działalności Gosp. (CEIDG) oraz przekazywanie do CEIDG inf. o uprawnieniach nadanych przedsiębiorcom i  wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina 2014-11-26 - 2014-11-27 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
729. realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz 2014-11-24 - 2014-12-12 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
730. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska 2014-11-25 - 2014-11-25 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
731. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Miejska w Środzie wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska 2014-11-25 - 2014-11-25 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
732. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Grzegorz Skommer, ul. Wieczorynki 2, 60-193 Poznań 2014-11-24 - 2014-11-24 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
733. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Zdrowie Psychiczne Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 42, 60-774 Poznań; Specjalistyczny Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego 2014-12-01 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
734. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Wieokopolska Przychodnia Sportowo-Lekarska Poznań Sp. z o.o., ul. Wł. Reymonta 3, 60-791 Poznań 2014-12-02 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
735. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[motatka służbowa]
Fundacja na Rzecz Medycyny Polskiej  ul. Dąbrowskiego 49A/13, 60-842 Poznań NZOZ ALLMED 2014-12-01 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
736. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sławomir Majda Mąkoszyn 50 2014-12-01 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
737. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
NSZOZ ProfMedica ul. Kutrzeby 16/116 61-719 Poznań 2014-12-05 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
738. Ocena realizacji stażu podyp. lekarzy oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków określonych w art. 15, ust. 5, pkt 6 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
[zalecenia pokontrolne]
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy i Ambulatorium Powiatowe w Kole ul. Poniatowskiego 25 Koło 2014-12-01 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
739. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Niepublczny Zakład Opieki Zdrowotnej GEMINI oś. Słoneczne 2 Żychlin 2014-12-01 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
740. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[notatka służbowa]
Niepubliczny Zakład OpiekiZdrowotnej Andrzej Kleszczonek Umień 41 2014-12-01 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
741. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Michał Tomczak NZOZ Słuch-Med ul. Szamarzewskiego 44A/4A Poznań 2014-12-01 - 2014-12-17 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
742. Ocena realizacji stażu podyp. lekarzy oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków określonych w art. 15, ust. 5, pkt 6 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
[zalecenia pokontrolne]
Szpital Powiatowy im. Romana Drewsa ul.Żeromskiego 29 Chodzież 2014-12-02 - 2014-12-22 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
743. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Pensjonat Radosna Jesień ul. Kaźmierska 25, 62-090 Przybroda 2014-11-28 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
744. gospodarowanie środkami finansowymi  i realizacja dochodów budżetowych stosowanie uPzp Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawiczu, ul. Kopernika 8, 63-900 Rawicz 2014-12-01 - 2014-12-30 Wydział Finansów i Budżetu
745. gospodarowanie środkami finansowymi  i realizacja dochodów budżetowych stosowanie uPzp Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach, ul. Łopatyńskiego 1, 64-600 Oborniki 2014-12-01 - 2014-12-30 Wydział Finansów i Budżetu
746. gospodarowanie środkami finansowymi  i realizacja dochodów budżetowych stosowanie uPzp Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna we Wrześni, ul. Wrocławska 42, 62-300 Września 2014-12-04 - 2014-12-30 Wydział Finansów i Budżetu
747. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Rozdrażew, Rynek 3, 63-708 Rozdrażew 2014-12-03 - 2014-12-30 Wydział Finansów i Budżetu
748. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, pl. Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków 2014-12-10 - 2014-12-30 Wydział Finansów i Budżetu
749. kontrola funduszu sołeckiego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Czempiń, ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń 2014-11-27 - 2014-12-26 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
750. kontrola funduszu sołeckiego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły 2014-12-03 - 2015-01-02 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
751. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie, Al. Powstańców Wlkp. 47, 63-740 Kobylin

2014-12-03
2014-12-05
2014-12-08

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
752. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Przychodnia Lekarza Maria Chlebus-Mikołajczak ul. Wyzwolenia 57 64-700 Kuźnica Czarnkowska 2014-12-05 - 2014-12-22 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
753. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
NZOZ CHIRANTJUS ul Śródmiejska 34 50 62-800 Kalisz Jakub Kucharski ul. Hanki Sawickiej 50 Kalisz 2014-12-01 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
754. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
Maria Cichowska, Witold Gubański , Jolanta Kwiatkowska, Renata Mocek, Alina Wcisłek , Iwona Wodniczek, NZOZ OKO ul. Lotnicza 24 63-400 Ostrów Wlkp.  2014-12-01 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
755. prawidłowość działania urządzeń rejestrujących przebieg imprezy masowej Klub Sportowy Warta Poznań, ul. Droga Dębińska 12 61-555 Poznań 2014-11-28 - 2014-11-28 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
756. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową
[wystąpienie pokontrolne]
Sowarzyszenie Intergracji Społecznej RAZEM ul. Malczewskiego 6 Konin 62-510 2014-12-01 - 2014-12-03 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
757. funkcjonowanie zespołu ratownictwa medycznego Szpital Średzki Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska 2014-11-28 - 2014-12-12 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
758. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Kaźmierz, ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz 2014-12-03 - 2014-12-03 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
759. realizacja zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 2014-12-02 - 2014-12-12 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
760. spełnianie standardów uslug rynku pracy
[wystąpienie pokontrolne]
Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód 2014-12-01 - 2014-12-05 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
761. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Medica Pro Familia Violetta Fiedler - Łopusiewicz, Mariola Łukaszewicz, Maria Piechowiak, Alicja Wittke - Antkowiak s. c. , ul. Ziębicka 16, 60-164 Poznań 2014-12-01 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
762. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
AMBULATORIUM - MED Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinne Ewa Jóźwiak, Krystyna Smolarz, Barbara Dobrogowska Sp. Partnerska, ul. Wrzesińska 28, 62-200 Gniezno 2014-12-01 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
763. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[notatka służbowa]
Kazimierz Dolny, ul. Sikorskiego 13,. 64-700 Czarnków, Przychodnia Lekarska 2014-12-08 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
764. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Aleksandra Grebieniow Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. strzałkowska 43, Poznań; Specjalistyczny NZOZ Chirurgia Jednego Dnia, ul. Polna 4, 42-065 Grodzisk Wlkp. 2014-12-05 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
765. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego i powszechny obowiązek obrony
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski Koło, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło 2014-12-09 - 2014-12-10 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
766. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Rodzinny Dom Nr 2, ul. Jugosłowiańska 54 g/1, 61-149 Poznań 2014-12-01 - 2014-12-15 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
767. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIX Lekarze Rodzinni Dzikowska, Rasińska Spółka Partnerska , ul. Bukowa 1, Poznań 2014-12-08 - 2014-12-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
768. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Rodzinny Dom Nr 3 w Poznaniu, ul. Podgórna 19a/14, 61-828 Poznań 2014-12-04 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
769. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 2014-12-02 - 2014-12-12 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
770. przestrzeganie warunków pozwolenia na nabywanie, przechowywanie materiałów wybuchowych Grzegorz Ambrożkiewicz, ul. Jackowskiego 21, Poznań 2014-12-09 - 2014-12-10 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa  upoważnienie anulowano
771. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Małgorzata Wcześna , ul. Wieżowa 5, 61-111 Poznań NZOZ Rodzina  2014-12-05 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
772. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
IMD Sp. z o.o. MEDIC - R S. komandytowa, ul. Mylna 27/1, 60-856 Poznań 2014-12-04 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
773. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Janusz Bednatek, Julita Karoń Sp. c. ul. Odrzycka 8A, 60-186 Poznań, NSZOZ VILAX 2014-12-08 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
774. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
PREMEDICARE Sp. z o.o. ul. Marcelińska 72/7, Poznań; NZOZ PreMediCare, ul. K. Drużbickiego 13, 61-693 Poznań 2014-12-10 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
775. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
DIAGTER Sp. z o.o. ul. Piaski 8 , Swarzędz 2014-12-15 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
776. prawidłowość działania urządzeń rejestrujących przebieg imprezy masowej INEA Stadion, ul. Bułgarska 17 60-320 Poznań 2014-12-05 - 2014-12-05 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
777. realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Urząd Miejski w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica 2014-12-08 - 2014-12-24 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
778. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
NZOZ Medicentrum Sp. z o.o., ul. Kościuszki 24, 64-730 Wieleń 2014-12-12 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
779. rozliczenie środków finansowych przekazanych z budżetu państwa na realizację PO RYBY 2007-2013
[wystąpienie pokontrolne]
Urzad Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, ul. Szyperska 14, Poznań 2014-12-05 - 2015-01-09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
780. wykorzystanie dotacji w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Mieścisko, Plac Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko 2014-12-10 - 2015-01-09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
781. wykorzystanie dotacji w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Białośliwie, ul. ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie 2014-12-12 - 2015-01-15 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
782. kontrola funduszu sołeckiego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Dolsk, ul. Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk 2014-12-16 - 2015-01-16 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
783. wykorzystanie dotacji w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń 2014-12-19 - 2015-01-19 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
784.

realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie, ul. Krzywińska 10 A, 64-113 Osieczna 2014-12-11 - 2014-12-23 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
785. zbadanie zarzutów zawartych w skardze Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie, ul. Pułaskiego 1, 62-420 Strzałkowo 2014-12-10 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
786. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Liliana Szczuka - Dorna ul. Bojanowskiego 4, 60-113 Poznań 2014-12-10 - 2014-12-10 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
787. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, o czasowym okresie przechowywania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 18 61-713 Poznań 2014-12-11 - 2014-12-19 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
788. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Rzetni, Rzetnia 87, 63-600 Kępno 2014-12-18 - 2014-12-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
789. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz prawidłowość wykorzystania dotacji celowej Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopoilskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski 2014-12-16 - 2014-12-19 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
790. gospodarowanie środkami finansowymi  i realizacja dochodów budżetowych stosowanie uPzp Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno 2014-12-12 - 2015-01-20 Wydział Finansów i Budżetu
791. gospodarowanie środkami finansowymi  i realizacja dochodów budżetowych stosowanie uPzp Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kępnie, ul. Pocztowa 1-3, 63-600 Kępno 2014-12-11 - 2015-01-20 Wydział Finansów i Budżetu
792. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
[wystąpienie pokontrolne]
Żłobek E.Kaniecka i M. Kaniecka Polana Malowana Słońcem os. Lech 43 61-294 Poznań 2014-12-16 - 2014-12-22 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
793. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Ewa Jolanta Stroik, ul. Świerkowa 40 Rostworo , 62-090 Rokietnica 2014-12-11 - 2014-12-11 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
794. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Rodzinny Dom nr 4, os. Winiary 4/2, 61-740 Poznań 2014-12-16 - 2014-12-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
795. powszechny obowiązek obrony i kwalifikacja wojskowa oraz wykorzystanie i rozliczenie środków publicznych Starostwo Powiatowe w Złotowie, al. Piasta 32, 77-400 Złotów 2014-12-17 - 2015-01-15 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców/ Wydział Finansów i Budżetu
796. realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - odszkodowania za szkody łowieckie
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ul. Piekary 17, Poznań 2014-12-18 - 2015-01-16 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
797. działalność tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Agnieszka Janina Śliwińska, ul. Słoneczna 20, 62-070 Zakrzewo 2014-12-17 - 2014-12-17 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
798. działalność tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Iwona Stoińska - Kairska, os. Pod Lipami 13/136, 61-637 Poznań 2014-12-19 - 2014-12-19 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
799. realizacja zadań ustawowych
[wystąpienie pokontrolne]
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań 2014-12-29 - 2015-01-23 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Załączone pliki zawierają nazwiska autorów dokumentów

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 01.12.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.01.2020 - 08:39