Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2014 roku, cz. 1. [poz. 1-100]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2014 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
1 wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy w Kaczorach 2014-01-09 - 2014-02-05 Wydział Finansów i Budżetu
2. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Słupca 2014-01-09 - 2014-02-05 Wydział Finansów i Budżetu
3. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaczorach 2014-01-20 - 2014-01-31 Wydział Polityki Społecznej
4. wykorzystanie dotacji w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Wapno 2014-01-09 - 2014-02-07 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
5. wykorzystanie dotacji w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Margonin 2014-01-10 - 2014-02-10 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
6. wykorzystanie dotacji na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Kleszczewie 2014-01-20 - 2014-01-27 Wydział Polityki Społecznej
7. wykorzystanie środków finansowych przez Port Lotniczy Poznań - Ławica
[sprawozdanie z kontroli]
Port Lotniczy Poznań - Ławica 2014-01-09 - 2014-01-10 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
8. zbadanie zarzutów zawartych w skardze MIejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance 2014-01-13 - 2014-01-17 Wydział Polityki Społecznej
9. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie Wolontariat Wielkopolski w Poznaniu 2014-01-20 - 2014-01-22 Wydział Polityki Społecznej
10. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  2014-01-15 - 2014-01-29 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
11. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Tomasz Klimkowski Poznań 2014-01-13 - 2014-01-13 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
12. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Bralin 2014-01-15 - 2014-02-11 Wydział Finansów i Budżetu
13. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej 2014-01-20 - 2014-02-14 Wydział Finansów i Budżetu [upoważnienie anulowano]        
14. wykorzystanie dotacji na realizację programu wieloletniego €žPomoc państwa w zakresie dożywiania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Białośliwiu 2014-01-24 - 2014-02-03 Wydział Polityki Społecznej
15. wykorzystanie dotacji w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Lubasz 2014-01-16 - 2014-02-14 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
16. wykorzystanie dotacji w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Skulsk 2014-01-21 - 2014-02-21 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
17. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski Śmigla 2014-01-20 - 2014-02-14 Wydział Finansów i Budżetu
18. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy w Olszówce 2014-01-27 - 2014-02-21 Wydział Finansów i Budżetu
19. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej o oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach 2014-01-22 - 2014-01-29 Wydział Polityki Społecznej
20. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej o oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Urząd Miasta i Gminy Skoki 2014-01-20 - 2014-01-27 Wydział Polityki Społecznej
21. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Ewa Barycka Poznań 2014-01-17 - 2014-01-17 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
22. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie 2014-01-21 - 2014-01-31 Wydział Polityki Społecznej
23. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce 2014-01-27 - 2014-02-07 Wydział Polityki Społecznej
24. trwałość projektu zrealizowanego w ramach ZPORR
[informacja pokontrolna]
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2014-01-27 - 2014-01-27 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
25. trwałość projektu zrealizowanego w ramach ZPORR
[informacja pokontrolna]
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2014-01-30 - 2014-01-30 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
26. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" Konin 2014-01-28 - 2014-01-30 Wydział Polityki Społecznej
27. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miasta i Gminy Wysoka 2014-01-27 - 2014-02-21 Wydział Finansów i Budżetu
28. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Wijewo 2014-02-05 - 2014-03-04 Wydział Finansów i Budżetu
29. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Śnieżana Bejgerowska  2014-01-31 - 2014-02-03 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
30. wykorzystanie dotacji w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Grzegorzew 2014-01-29 - 2014-02-28 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
31. trwałość projektu zrealizowanego w ramach ZPORR
[informacja pokontrolna]
Związek Międzygminny Obra, Wolsztyn 2014-02-03 - 2014-02-03 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
32. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu 2014-02-03 - 2014-02-14 Wydział Polityki Społecznej
33. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie 2014-02-03 - 2014-02-21 Wydział Polityki Społecznej
34. działalność tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły - Agata Kordylewska Poznań 2014-01-29 - 2014-01-29 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
35. wykorzystanie dotacji w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Grodziec 2014-01-31 - 2014-02-28 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
36. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Ośrodek Pomocy Społecznej w swarzędzu 2014-02-04 - 2014-02-21 Wydział Polityki Społecznej
37. trwałość projektu zrealizowanego w ramach ZPORR
[informacja pokontrolna]
Urząd Gminy Szydłowo 2014-02-07 - 2014-02-07 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
38. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Kaliszu 2014-02-05 - 2014-02-11 Wydział Polityki Społecznej
39. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Komorniki 2014-02-05 - 2014-03-04 Wydział Finansów i Budżetu
40. wykorzystanie dotacji na realizację programu wieloletniego €žPomoc państwa w zakresie dożywiania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Zaniemyśl 2014-02-03 - 2014-02-10 Wydział Polityki Społecznej
41. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Suchy Las 2014-02-05 - 2014-03-04 Wydział Finansów i Budżetu
42. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy w Rokietnicy 2014-02-05 - 2014-03-04 Wydział Finansów i Budżetu
43. wykorzystanie dotacji celowej/celowych z budżetu państwa Starostwo Powiatowe w Kępnie 2014-02-05 - 2014-03-04 Wydział Finansów i Budżetu
44. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2014-02-03 - 2014-02-06 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
45. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Miejska w Wolsztynie 2014-02-03 - 2014-02-03 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
46. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Wolsztynie 2014-02-03 - 2014-02-03 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
47. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Powiatu w Pile 2014-02-07 - 2014-02-07 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
48. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Pile 2014-02-07 - 2014-02-07 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
49. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie  2014-02-11 - 2014-02-18 Wydział Polityki Społecznej
50. wykorzystanie dotacji na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Mosinie 2014-02-17 - 2014-02-24 Wydział Polityki Społecznej
51. działalność tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
Ingeborga Beszterda 2014-02-04 - 2014-02-04 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
52. realizacja zadań w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych
[wystąpienie pokontrolne]
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Wolsztynie 2014-02-05 - 2014-03-05 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
53. wykorzystanie dotacji w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Chocz 2014-02-07 - 2014-03-07 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
54. zbadanie zarzutów zawartych w skardze Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance 2014-02-05 - 2014-02-12 Wydział Polityki Społecznej
55. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Gostyniu 2014-02-12 - 2014-02-18 Wydział Polityki Społecznej
56. działalność tłumacza przysięgłego

[sprawozdanie z kontroli]

Tłumacz przysięgły Anna Komorska - Pastwa 2014-02-06 - 2014-02-06 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
57. trwałość projektu zrealizowanego w ramach ZPORR
[informacja pokontrolna]
Urząd Miejski w Nowym Tomyślu 2014-02-10 - 2014-02-10 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
58. trwałość projektu zrealizowanego w ramach ZPORR
[informacja pokontrolna]
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim 2014-02-13 - 2014-02-13 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
59. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie "Kawęczyńskie Forum Rodziców" w Kawęczynie 2014-02-10 - 2014-02-11 Wydział Polityki Społecznej
60. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Miejska w Pile 2014-02-07 - 2014-02-07 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
61. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Pile 2014-02-07 - 2014-02-07 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
62. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Gminy Szydłowo 2014-02-07 - 2014-02-07 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
63. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Szydłowo 2014-02-07 - 2014-02-07 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
64. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Gminy Duszniki 2014-02-10 - 2014-02-10 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
65. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Duszniki 2014-02-10 - 2014-02-10 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
66. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim 2014-02-13 - 2014-02-13 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
67. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego 2014-02-13 - 2014-02-13 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
68. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego i powszechny obowiązek obrony
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Wolsztynie 2014-02-12 - 2014-02-14 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
69. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim 2014-02-17 - 2014-02-28 Wydział Polityki Społecznej
70. zbadanie zarzutów zawartych w skardze Urząd Gminy Chodów 2014-02-12 - 2014-02-20 Wydział Polityki Społecznej
71. zbadanie zarzutów zawartych w skardze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodowie 2014-02-12 - 2014-02-20 Wydział Polityki Społecznej
72. wykorzystanie dotacji celowej/celowych z budżetu państwa Urząd Miasta i Gminy Mikstat 2014-02-10 - 2014-02-21 Wydział Finansów i Budżetu
73. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Komorniki  - drugie upoważnienie na tą samą kontrolę (poz. 39) 2014-02-11 - 2014-03-04 Wydział Finansów i Budżetu
74. wykorzystanie dotacji w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Pępowo 2014-02-12 - 2014-03-12 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
75. wykorzystanie dotacji w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Jutrosin 2014-02-13 - 2014-02-14 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
76. wykorzystanie dotacji na realizację programu wieloletniego €žPomoc państwa w zakresie dożywiania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta w Pile 2014-02-19 - 2014-02-27 Wydział Polityki Społecznej
77. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 2014-02-17 - 2014-03-22 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
78. poprawność dokumentów dot. wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej, funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli WRPO Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 2014-02-26 - 2014-03-11 Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji
79. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi właśność skarbu państwa oraz wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - rozdział 70005 Starostwo Powiatowe w Śremie - kontrola anulowana 2014-02-24 - 2014-03-24  Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości/ Wydział Finansów i Budżetu 
80. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Krzymów 2014-02-19 - 2014-03-19 Wydział Finansów i Budżetu
81. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski Gminy Łobżenica 2014-02-19 - 2014-03-18 Wydział Finansów i Budżetu
82. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski w Miejskiej Górce 2014-02-21 - 2014-03-21 Wydział Finansów i Budżetu
83. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Magdalena Koprak - Tadeuszewska 2014-02-20 - 2014-02-20 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
84. realizacja zadań w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych
[wystąpienie pokontrolne]
Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie, 64-000 Kościan 2014-02-20 - 2014-03-20 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
85. realizacja zadań w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych
[wystąpienie pokontrolne]
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance 2014-02-21 - 2014-03-21 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
86. realizacja zadań w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych
[wystąpienie pokontrolne]
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Lesznie 2014-02-24 - 2014-03-26 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
87. realizacja zadań w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych
[wystąpienie pokontrolne]
Gminna Spółka Wodnej Zlewni Mogilnie w Opalenicy 2014-02-28 - 2014-03-28 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
88. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Joanna Dimke - Kamola 2014-02-19 - 2014-02-19 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
89. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Emilia Terefenko 2014-02-20 - 2014-02-20 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
90. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy w Opatówku  2014-02-25 - 2014-03-21 Wydział Finansów i Budżetu
91. realizacja zaleceń pokontrolnych
[protokół kontroli]
Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim 2014-02-26 - 2014-02-28 Wydział Polityki Społecznej
92. realizacja standardów usług świadczonych w placówce, określonych w ustawie o pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Pile 2014-02-24 - 2014-02-28 Wydział Polityki Społecznej
93. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski w Miejskiej Górce - drugie upoważnienie na tą samą kontrolę (poz. 82) 2014-02-21 - 2014-03-21 Wydział Finansów i Budżetu
94. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miasta i Gminy Lwówek 2014-02-27 - 2014-03-26 Wydział Finansów i Budżetu
95. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Kwilcz 2014-02-27 - 2014-03-26 Wydział Finansów i Budżetu
96. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy w Granowie 2014-02-28 - 2014-03-27 Wydział Finansów i Budżetu
97. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie 2014-03-04 - 2014-03-14 Wydział Polityki Społecznej
98. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Kole ul. Poniatowskiego 21 2014-03-04 - 2014-03-26 Wydział Polityki Społecznej
99. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi właśność skarbu państwa
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2014-03-04 - 2014-04-04 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości/ Wydział Finansów i Budżetu
100. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową
[wystąpienie pokontrolne]
Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" przy Szkole Podstawowej w  2014-02-26 - 2014-02-27 Wydział Polityki Społecznej

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 30.01.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.01.2020 - 07:39